Yönetim Kurulu

Rıza Kandemir

Rıza Kandemir

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Zorlu

Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Atahan Yasin Aras

Atahan Yasin Aras

Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Aksoy

İlhan Aksoy

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İsmet Turan

İsmet Turan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişler

Rıza Kandemir
Yönetim Kurulu Başkanı

1976 yılında Ankara’da doğan Rıza Kandemir, üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde tamamlamıştır. Büyük inşaat firmalarında 2007 yılına kadar çalışan Kandemir, 2007 yılından sonra Ral Yapı’da Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Rıza Kandemir, halen inşaat sektöründe çalışmaya devam etmektedir.

Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1968 yılında Samsun’da doğan Ahmet Zorlu, lise eğitimini 1987 yılında tamamlayarak 2007 yılına kadar inşaat sektöründe çeşitli projelerde görev almıştır. 2007 yılından sonra Ral Yapı’da çalışmalarına başlamış ve günümüze kadar birçok projede inşaat üretim yönetimi görevinde çalışmaya devam etmektedir.

Atahan Yasin ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi

1981 yılında Kars’ta doğan Atahan Yasin Aras, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi inşaat bölümünden mezun olmuş ve inşaat projelerinde çeşitli görevler üstlenerek uzun süre üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2013 yılından itibaren Ral Yapı çatısı altında şantiye koordinatörlüğü ve İnşaat Teknik Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. İlhan AKSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Samsun’da doğan Prof. Dr. İlhan Aksoy, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında yüksek lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, 2003 yılında doktorasını Gazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 15.12.2011 tarihinden sonra Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüne Öğretim Üyesi ve Bölüm başkanı olarak görev almıştır. 2011-2012 eğitim öğretim döneminde ise bakanlıklar arası okutman olarak, önce Letonya Kültür Akademisi’nde (Riga), ardından da Ukrayna Kiev’de bulunan Taras Shevchenko Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümünde çalışmıştır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. İlhan Aksoy, 12.04.2023 tarihinden itibaren Ral Yatırım Holding’te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İsmet TURAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Ankara’da doğan İsmet Turan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır. Halen, bu üniversitede doktora yapmaktadır. Çalışma hayatına, 1991 yılında, Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) mühendis olarak başlamıştır. Doğal gaz ve linyit santrallarının projelendirilmesi ve yapımında görev almıştır. 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) girmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım müzakerelerine katılmış, mevzuat hazırlamada görev almış, yenilenebilir enerji lisanslarından sorumlu Enerji Uzmanı olarak görev yapmıştır. Kamu hizmetine 2008 yılında son vererek, serbest çalışmaya başlamıştır. Akbük RES (21,6 MW) projesinin yapımında görev almış ve hissedar olmuştur. Çeşitli ülkelerde enerji projelerinin geliştirilmesinde görev almıştır. Hâlihazırda, Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde, Enerji Ekonomisi dersi vermektedir. İsmet Turan, 12.04.2023 tarihinden itibaren Ral Yatırım Holding’te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bize Ulaşın
Ral Yatırım Holding her zaman yanınızda,
bilgi ve istekleriniz için sizden haber bekliyoruz.
Teşekkürler! Gönderiniz alındı!
Form gönderilirken bir şeyler ters gitti. Lütfen tekrar deneyiniz.